刘敏中

作者: 刘敏中

出自: 不详

收录: 2018-01-13

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 元代 > 刘敏中 >

菩萨蛮 春雪后,访友东山

行行正向西山缺。
遥遥望见东山雪。
风色夜来间。
杏花寒不寒。
故人家远近。
只向林东问。
一径傍山开。
鹊声迎我来。


xíng xíng zhèng xiàng xī shān quē , yáo yáo wàng jiàn dōng shān xuě , fēng sè yè lái jiān , xìng huā hán bù hán , gù rén jiā yuǎn jìn , zhī xiàng lín dōng wèn , yī jìng bàng shān kāi , què shēng yíng wǒ lái ,