程文海

作者: 程文海

出自: 不详

收录: 2018-01-12

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 元代 > 程文海 >

蝶恋花 寿千奴监司十二月朔

huáng hè shān qián méi bàn tǔ 。

黄鹤山前梅半吐。

suì suì nián nián , shuí shì bīng shuāng lǚ 。

岁岁年年,谁是冰霜侣。

zì yǒu shǐ jūn lái gòng zhù 。

自有使君来共住。

huáng hūn bù pà fēng chuī yǔ 。

黄昏不怕风吹雨。

jiàn shuō hé gēng tiān yǐ xǔ 。

见说和羹天已许。

dài dé chūn lái , yòu pà chūn jiāng qù 。

带得春来,又怕春将去。

jì qǔ chéng qīng táng shàng yǔ 。

记取澄清堂上语。