程文海 作者:程文海 元代诗人

鹧鸪天 寿郝仲明御史

出自:不详 收录时间:2018-01-12

gēng shǔ chū xiāo kù lì gēng 。

庚暑初消酷吏更。

qiū fēng xīn dòng shì tú qīng 。

秋风新动仕途清。

shēng chén cháng zhān zhōng yuán shì , jīn suì xīn féng èr měi bìng 。

生辰长占中元是,今岁欣逢二美并。

guān xiè zhì , zhǎng quán héng 。

冠獬豸,掌铨衡。

jìng bān míng liǎo shuǐ bān píng 。

镜般明了水般平。

未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: