伊梦昌 作者:伊梦昌 唐朝诗人

句 惟有松杉空弄月

出自:全唐诗 卷862-39 收录时间:2014-02-06
wéi yǒu sōng shān kōng nòng yuè , gēng wú yún hè àn mí rén 。
惟有松杉空弄月,更无云鹤暗迷人。
( tí yōu xiàn sī kōng guān xiān tái ) lù níng jīn zhǎn dī cán jiǔ , tán diǎn jiā rén pēn yì xiāng 。
(题攸县司空观仙台)露凝金盏滴残酒,檀点佳人喷异香。
( tí huáng shǔ kuí )
(题黄蜀葵)
未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: