贾岛

作者: 贾岛

出自: 全唐诗 卷573-88

收录: 2014-02-06

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 贾岛 >

寄毗陵彻公

shēn yī wú sì lǎo , huáng yè jī huí kàn 。
身依吴寺老,黄叶几回看。
zǎo jiǎng lín shuāng zài , gū chán xì yuè cán 。
早讲林霜在,孤禅隙月残。
jǐng tōng cháo làng yuǎn , zhōng yǔ jiǎo shēng hán 。
井通潮浪远,钟与角声寒。
yǐ yǒu nán yóu yuē , shuí yán lǐ yè nán 。
已有南游约,谁言礼谒难。