陆游

作者: 陆游

出自: 不详

收录: 2014-02-06

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 陆游 >

穷居

shì huàn chū hé dé , qióng jū bàn shì nóng 。
仕宦初何得,穷居半士农。
qīng xiāo shū yè duàn , píng dàn bó luán chōng 。
清宵叔夜锻,平旦伯鸾舂。
mǎ mó yóu zhī rì , niú yī yì guò dōng 。
马磨犹支日,牛衣亦过冬。
hú zhōng yǒu xiào fù , hé jì dé xiāng cóng ?
湖中有啸父,何计得相从?